Select Page

Privacy statement

Wanneer u op deze website persoonsgegevens invoert, worden uw gegevens verwerkt door Kara Tepe Team 213, per adres Kopse 14 5421AC Gemert, karatepeteam213@gmail.com.

U verstrekt persoonlijke gegevens aan ons wanneer u zich opgeeft voor het benefietdiner. Uw gegevens worden door deze website in een email verwerkt die verstuurd wordt aan Kara Tepe Team 213. Deze email wordt voor administratieve doeleinden opgeslagen in een mailprogramma. Daar wordt behalve het verwerken ten behoeve van het benefietdiner niets mee gedaan.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft het recht om te verzoeken dat onjuiste gegevens worden rechtgezet en dat uw persoonsgegevens worden gewist. U heeft tevens het recht om een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Stuur daartoe een email aan karatepeteam213@gmail.com.
U heeft het recht om uw toestemming voor het ontvangen van e-mailcommunicaties te allen tijde in te trekken.

Indien u een klacht wenst in te dienen over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt kunt u contact opnemen hetzij met de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming in uw land van verblijf binnen de Europese Unie, hetzij met de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederland), hetzij met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Belgiƫ).